Horst Rottjakob-Stöwer                                                                                                        Bleiern 2023